Przelot nad Nowym Jorkiem

Kolejny wyczyn sponsorowany przez firmę Red Bull. Nareszcie, w Nowym Jorku!